Ontwikkelingen

  1. In het Coalitieakkoord 2019-2023 is opgenomen dat de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting bevroren blijven op het huidige tarief. Het tarief blijft daarmee 79,9 opcenten tot en met 2023.

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel.