Het dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.

Commissaris van de Koning

De heer ir. A.P. (Andries) Heidema is Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille 'kwaliteit openbaar bestuur'.

Naast de taken uit zijn portefeuille, heeft de CdK een aantal Rijkstaken waaronder burgemeestersaangelegenheden, grensoverschrijdende samenwerking, ambtsbezoeken, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het gastheerschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten

Het College van Gedeputeerde Staten bestaat uit de volgende gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een portefeuille in dit college.

Y.J. (Eddy) van Hijum (CDA) - Portefeuille A: Economie, Financiën en Europa
- Economie (inclusief evenementen).
- Financiën.
- Deelnemingenbeleid.
- Europa.
- IPO-bestuur.
- Eerste loco-commissaris

E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille B: Mobiliteit, Water en Klimaatadaptie
- Mobiliteit.
- Water.
- Klimaatadaptie

R.H. (Roy) de Witte (CDA) - Portefeuille F: Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit
- Leefbaar platteland.
- Cultuur en erfgoed.
- Recreatie en toerisme.
- Sociale kwaliteit (inclusief sport en welzijn).
- Grensoverschrijdende samenwerking.

M.T. (Monique) van Haaf (VVD) - Portefeuille C: Wonen, Ruimte en Retail
- Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief ondergrond).
- Wonen.
- Stadsbeweging en retail.
- Grondbeleid.
- Financieel toezicht.

T.A. (Tijs) de Bree- Portefeuille D: Energie, milieu en arbeidsmarkt
- Energietransitie
- Milieu
- Arbeidsmarkt (inclusief Human Capital Agenda)
- Handhaving

G.H. (Gert Harm) ten Bolscher (SGP) - Portefeuille E: Landbouw, natuur en facilitair
- Landbouw
- Natuur, Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland / Natura 2000.
- Vergunningverlening.
- Facilitair en huisvesting.

A.P. (Andries) Heidema - Portefeuille V: Kwaliteit openbaar bestuur
- Kwaliteit openbaar bestuur
- Ondermijning en integriteit
- Externe betrekkingen en lobby
- Personeel en organisatie