Context

Onze leefomgeving verandert omdat we nieuwe wensen hebben, ruimte zoeken om te ondernemen, goed te wonen, te ontspannen. Maar ook omdat we voor een aantal grote opgaven staan die ruimte vragen. Denk alleen al aan vraagstukken op thema’s als klimaat en energie. De ruimtevragen die met deze opgaven samenhangen, landen voor een belangrijk deel in het landelijk gebied. Wij voeren deze opgave uit in samenhang met kerntaak 3 Vitaal platteland.