Context

In samenwerking met regionale partners is in overleg met het Rijk tot vervroegde aanleg van de capaciteitsuitbreiding van de A1 gekomen. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1.

Acties

  1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I (Deventer-Rijssen).
  2. Wij doen samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerking en begeleiden de uitvoering van projecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (zoals bijvoorbeeld geluidsmaatregelen bij Bathmen, fietspassages Schipbeek, verzorgingsplaatsen Boermarke en de Hop en de faunapassage Oxersteeg).

Toelichting op voortgang

De realisatie van de verbreding van de A1 fase 1 is in volle gang. Ook de maatregelen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit worden daar in meegenomen zoals de randafwerkingen van kunstwerken en beekpassages, de herinrichting van de verzorgingsplaatsen en de bouw van het ecoduct Oxersteeg. De inpassing van de geluidsmaatregelen bij Bathmen en de fietsstructuur nabij de Schipbeek is afgerond en worden meegenomen in de uitvoering.

In maart 2019 heeft de Minister € 60 miljoen extra beschikbaar gesteld, zodat fase 2, gedeelte Deventer - Deventer-Oost en gedeelte Rijssen - Azelo, nu ook in 2020-2021 worden verbreed. De flankerende projecten uit de gebiedsplannen worden hier zo veel mogelijk mee gecombineerd, zoals de realisatie van het ecoduct Wolves.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als medefinancier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2028

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.