Context

Digitalisering ondersteunt de gewenste organisatieontwikkelingen en bestuursstijl zoals deze in het Coalitieakkoord staan. De samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid die dichtbij en bereikbaar is, en die ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en bedrijfsleven. Wij sluiten aan bij ontwikkelingen, zoals: Wet Generieke Digitale Infrastructuur, Digitale Stelsel Omgevingswet, Archief2020 en de Digitale Agenda Provincies.