Context

Onder deze prestatie vallen taken van de Commissaris van de Koning die voortkomen uit de ambtsinstructie (rijkstaken) en taken voortkomend uit de rol van de Commissaris van de Koning als bestuursorgaan.

Acties

  1. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordentelijke procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.
  2. De Commissaris van de Koning legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.
  3. De Commissaris van de Koning voert secundair toezicht uit op de Veiligheidsregio’s in Overijssel. Het primaire toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid.
  4. De Commissaris van de Koning adviseert en bemiddelt bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit bij een gemeente in het geding is. Proactief besteedt hij aandacht aan het thema integriteit.
  5. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordentelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis en adviseert over Koninklijke onderscheidingen.

Toelichting op voortgang

Conform planning uitgevoerd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksheer en provinciaal orgaan.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.