Context

Overijssel staat bekend om haar noaberschap. Dat zien wij terug in de vele maatschappelijke initiatieven, zoals (energie en zorg)coöperaties, visies op de lokale gemeenschap in de toekomst, sociaal ondernemerschap, de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties en andere ontmoetingsplaatsen. Bewoners, professionals en overheden doen hierin ervaring op, ook voor wat betreft hun rol en verantwoordelijkheid. We hebben ervaring opgedaan met nieuwe manieren van verantwoording van de investeringen in kleine lokale initiatieven die we in 2018 deden. Deze ervaringen ontwikkelen we door in 2019, zodat we met deze leereffecten nog beter in kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij maken via de regeling Samen voor Elkaar, lokale maatschappelijke initiatieven mogelijk.
  2. Wij investeren in bovenlokale maatschappelijke projecten, pilots en experimenten die bijdragen aan Overijssels noaberschap. De kennis en ervaring die initiatiefnemers daar opdoen benutten we voor het verbeteren van ons eigen beleid en stellen we actief beschikbaar.
  3. Wij jagen projecten aan die voor slimme verbindingen zorgen met andere programma's, bijvoorbeeld de ambitie voor het ontwikkelen van 'digitale dorpen'.

Toelichting op voortgang

Actie 1

De subsidieregeling Samen voor elkaar is in 2017 met veel succes opengesteld. We hebben de subsidieregeling n.a.v. evaluatie doorontwikkeld in 2018, met focus op sport en bewegen. Na evaluatie met het veld de doorontwikkeling gemaakt naar een investering in maatschappelijke initiatieven door en met de samenleving in samenwerking met de 4D-aanpak van Stimuland, waarbij het veld zelf zeggenschap heeft. Op deze manier investeerden we in 2019/2020 in kleine maatschappelijke initiatieven.

Actie 2

In 2019 hebben wij ter ondersteuning van de lokale ontwikkelingen vooral ingezet op de doorontwikkeling van de ondersteunings- en kennisfunctie sociale kwaliteit. Samen met de 4D-makelaars van Stimuland werden verspreid over Overijssel spreekuren gehouden waar initiatiefnemers terecht konden voor advies en vragen over het verder brengen van hun project. Daarnaast werd inhoudelijke expertise, uitbreiding van netwerk contacten en soms ook financiële ondersteuning geboden. De spreekuren zijn een succes omdat het ons en de initiatiefnemers de kans biedt om de vraag achter de vraag goedscherp te krijgen waardoor maatwerk oplossingen geboden kunnen worden.

Acties 3

Voor deze actie verwijzen we naar prestatie 5.1.4. Vanuit de monitor 2019-II is digitale dorpen verantwoord op deze prestatie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit