Context

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van alle archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Ons depot in Deventer (in opdracht van ons in beheer gegeven aan Het Oversticht) bereikt in 2019 waarschijnlijk zijn maximale capaciteit en kent bovendien beperkingen. Het stimuleren van onderzoek naar de collectie in het depot draagt bij aan een verantwoord depotbeheer en de ontsluiting van de collectie voor een breed publiek.

Acties

  1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
  2. Wij voeren maatregelen uit om de aandachtspunten voor het depot aan te pakken. Met deze maatregelen blijven wij voldoen aan onze wettelijke taken.
  3. Wij voeren een publieksprogramma uit voor de inwoners van Overijssel. Zij worden uitgenodigd meer te weten te komen over de (archeologische) geschiedenis van Overijssel, onder andere tijdens rondleidingen.
  4. Op basis van een archeologische onderzoeksagenda maken wij keuzes welke onderzoeken prioriteit krijgen en welke vondsten gerestaureerd dan wel gedeselecteerd worden. Over onderzoek en restauratie maken wij afspraken met Het Oversticht.

Toelichting op voortgang

Net als veel andere provincies zijn wij ingestapt in een nieuwe database waarmee de archeologische vondsten nog beter kunnen worden beheerd. De vondsten zijn beschikbaar gesteld voor onderzoek en bruikleen. Met N.V. Bergkwartier, eigenaar van het archeologisch depot, hebben wij afspraken gemaakt over hun aanpassingen om de aandachtspunten voor het depot aan te pakken. Wij hebben het publieksprogramma inhoud gegeven, waaronder het ontwikkelen van een website, in aanloop naar de Archeologiedag Overijssel op 7 maart 2020.

Onze afspraken met Het Oversticht over het beheer van ons archeologisch depot zijn gebaseerd op de keuzes over deselectie, onderzoek en restauratie die voortvloeien uit onze onderzoeksagenda.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020