Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak met (nieuwe) partners en stakeholders. Bijvoorbeeld door een combinatie met voorlichting en educatie integrale veiligheid. Andere kansrijke beleidsvelden zijn ruimtelijke ordening, volksgezondheid en onderwijs. Ook het sluiten van 'safety deals' met verschillende maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven biedt kansen om bewust veiliger gedrag te stimuleren.