Context

Ons beleid rond goederenvervoer en logistiek is nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. Samen met de logistieke stakeholders vertegenwoordigd via de Port of Logistics Overijssel (POLO) hebben we in 2017 een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek opgesteld. In 2019 voeren we dit meerjarenprogramma uit. Hiervoor hebben PS een investeringsvoorstel vastgesteld in mei 2017 (PS 2017/169). (bijbehorend besluit).