Context

Prestaties 2016 - 2020

  • Cyclisch actualiseren van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  • Samen met partners uitvoeren van het omgevingsvisiebeleid.
  • Periodiek evalueren van vastgestelde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en/of onderdelen daaruit.

Acties

  1. Wij doen u een voorstel voor de vaststelling van de tweede actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  2. Wij starten met de derde actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Toelichting op voortgang

In november heeft uw staten de Actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 vastgesteld 2019/1100997 waarbij u aanvullende informatie hebt opgevraagd over het onderdeel weidevogelbeleid 2019/1101549 . In september hebben we u per brief geïnformeerd over de verschillende parallelle trajecten voor de aanpassing van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2019/1101338 die de komende jaren gaan lopen. Eind 2019 hebben wij u de kaders voor de actualisatie van de Omgevingsverordening voorgelegd 2019/1101440.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Omgevingsvisie