Context

De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften in 2019 vergelijkbaar is met het aantal in 2018. Er wordt geen forse toe- of afname voorzien.

Acties

  1. oplossingsgericht behandelen van circa 135 bezwaarschriften en ongeveer 5 klachten.
  2. werving externe voorzitters hoorcommissies (termijn is gekoppeld aan statenperiode).

Toelichting op voortgang

Het aantal bezwaarschriften in 2019 was iets lager dan verwacht: 115. Het aantal klachten daarentegen was relatief hoog met 15. Daarvoor is geen duidelijke verklaring maar de aantallen passen binnen de meerjarige variatie.

Van 107 bezwaarschriften werd afgelopen jaar de behandeling afgerond. In 15 gevallen is het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard en het besluit aangepast. De methode Overijssel - het zo mogelijk afdoen van bezwaren op een informele en oplossingsgerichte wijze - is onverminderd succesvol: 40 van 107 bezwaren werden door de bezwaarmaker ingetrokken.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij voeren uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.