Context

Overijssel heeft een rijk verleden. Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In musea, historische binnensteden en op het platteland. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. Het maakt het verleden zichtbaar, zodat wij beter het heden begrijpen en dat helpt ons weer om gericht over de toekomst na te denken. Thema’s die in het bijzonder met onze geschiedenis zijn verbonden zijn bijvoorbeeld: Hanze en Moderne Devotie, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen en religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie. Veel inwoners en (vrijwilligers)organisaties in Overijssel zetten zich in voor het behoud van Overijssels erfgoed in al zijn verschijningsvormen. Bestuurlijke afspraken met het Rijk en de nieuwe Erfgoedwet vormen mede ons handelingskader.

De interprovinciale verdeelsleutel voor Restauratie Rijksmonumenten is onderwerp van gesprek tussen de 12 provincies en het Rijk. Mogelijk leidt dit tot een andere verdeling van het Rijksbudget tussen de provincies. Indien dit noopt tot het bijstellen van het Overijsselse beleid komen wij hierop terug bij uw Staten.