Context

Wetgeving en jurisprudentie zijn voortdurend in ontwikkeling. In de organisatie dient actuele kennis aanwezig te zijn of extern beschikbaar te worden gemaakt, en die kennis moet ook daadwerkelijk worden benut. Dat impliceert een permanenete scholing en een organisatieopgave.