Context

De wetgeving van het Rijk en Europa bepaalt de 'speelruimte' van de provincies. In interprovinciaal verband werken we op de belangrijke dossiers aan een gezamenlijke inbreng van de provincies. Wij doen dit door:

  • Beïnvloeden van regelgeving, wetgeving en beleid.
  • Verwerven van regionale fondsen en experimenteerruimte.

Actuele opgaven zijn de Omgevingswet [zie prestatie 1.1.7] en de Nationale Omgevingsvisie.

Acties

  1. Wij lobbyen op wetgeving, regelgeving, vergunningen en beleid.

Toelichting op voortgang

In het Interprovinciaal Overleg (IPO) Ruimtelijke Ordening Water en Wonen hebben we gesproken over de onderwerpen water, Nationale Omgevingsvisie (NOVI), ruimte, energie en klimaat. Wonen is dit jaar toegevoegd als onderwerp op deze IPO agenda.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is belangen behartiger en lobbyist.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.