Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verkeersveiliger maken van de N348 en het verbeteren van de doorstroming. Het project bestaat uit twee fasen: fase 1 (de twee aansluitingen in Lemelerveld) uit de Dynamische BeleidsAgenda (DBA) en fase 2 (het verwijderen van oversteken en de aanleg van tunnel(s)) uit het programma 'Kwaliteit van Overijssel'.
De werkzaamheden zijn in 2018 grotendeels gerealiseerd en worden opgeleverd in 2019.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij ronden de uitvoering van de N348 af, alsook de financiële afwikkeling.

Toelichting op voortgang

De werkzaamheden van fase 2 zijn, als gevolg van technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels, naar verwachting pas in het najaar van 2020 gereed.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N348

Mijlpalen:

Oplevering herinrichting N348.