Ontwikkelingen

De ontwikkelingen zijn toegelicht bij kerntaak 10 Bedrijfsvoering.