Context

In 2014 hebben wij een subsidie ingesteld om de aanleg van breedband te stimuleren in buitengebieden in Overijssel. Initiatiefnemers (particulier en commercieel) konden onder bepaalde voorwaarden steun ontvangen voor de aanleg van een breedband netwerk. Veel bewonersgroepen en marktpartijen zijn hier destijds mee aan de slag gegaan. Nagenoeg alle 45.000 adressen in het buitengebied van Overijssel en vrijwel alle bedrijventerreinen hebben, of krijgen toegang tot supersnel internet. De uitrol van het netwerk is eind 2019 klaar. Overijssel is daarmee een koploper in Europa. Wij zijn in 2018 met het project Marconi gestart om te komen tot alternatieve oplossing voor de ongeveer 500 niet-aangesloten adressen op glasvezel. We verkennen de mogelijkheid om deze adressen via de ether van breedband te voorzien. Op voorhand is nog niet te zeggen hoeveel bewoners daarvan gebruik kunnen gaan maken.

Acties

  1. Wij voeren een pilot uit om de technische en economische haalbaarheid van breedband via de ether vast te stellen.
  2. Wij zetten op basis van de resultaten van de pilot vervolgstappen om het aansluitpercentage op supersnel internet in Overijssel verder te verhogen.

Toelichting op voortgang

Zoals gemeld bij de 2e monitor is in 2019 vrijwel het gehele buitengebied van Overijssel voorzien van breedband internet. Marktpartijen, burgerinitiatieven en overheden hebben zich in Overijssel de afgelopen jaren ingespannen om dit mogelijk te maken. Circa 40.000 huishoudens in het buitengebied hebben dan toegang tot snel internet. Met een oplossing voor de laatste witte adressen rondt provincie Overijssel het stimuleringsprogramma Breedband Overijssel succesvol af.

De kerntaak 5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied is voltooid. Het programma Breedband Overijssel kan daarom worden beëindigd.

Financiën

Restant 2019

Door het behalen van het resultaat en het aflopen van het programma kan het restant gebruikt worden voor nieuwe doeleinden.

Wij stellen u voor om van het restant van prestatie 5.1.4 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsvoorstel breedbandinfrastructuur [PS/2013/126 ] (bijbehorend besluit)