Context

De technische ontwikkelingen die in combinatie de vierde industriële revolutie mogelijk maken, gaan in hoge mate onze leefomgeving en processen veranderen. Binnen vijf jaar zijn digitale technologieën gemeengoed. Dit biedt ons kansen om nieuwe middelen in te zetten en maatschappelijke vraagstukken op een vernieuwende manier te benaderen, samen met wetenschap en bedrijfsleven.

Acties

  1. Wij onderzoeken de toegevoegde waarde van ontwikkelingen gericht op digitale technologie en data vanuit een innovatief perspectief. Door experimenten uit te voeren, ontwikkelen we competenties door te doen.
  2. Om kennis te vergroten zal in 2019 worden geïnvesteerd in een impuls voor kennisontwikkeling en verbinding met kennis- en marktpartijen.

Toelichting op voortgang

Er zijn diverse experimenten uitgevoerd die allen een relatie hebben met onze maatschappelijke opgaven. Deze experimenten hebben kennis en inzicht opgeleverd over de mogelijkheden en de manier waarop we dergelijke trajecten goed kunnen aanpakken. We hebben bijzonder veel inzichten opgedaan. Zoals bijvoorbeeld over het inzetten van textmining, webscraping en INSAR. En over het gebruik van mobiele en vaste sensoren, Augmented en Mixed Reality, drones en automatische beeldherkenning via satellietbeelden. Onze kennis en resultaten hebben we gedeeld in de organisatie en met collega's uit het brede werkveld, externe partijen en kennisinstituten tijdens een zeer succesvol ID2019-congres.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.