Context

De kwaliteit van het openbaar bestuur bepalen we met elkaar; overheden en samenleving. Voor ons is het daarom essentieel dat we de relevantie en gevolgen van trends en ontwikkelingen die ingrijpen op het openbaar bestuur in Overijssel met onze partners en inwoners in Overijssel bespreken en bepalen, en zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars ervaringen.