Context

Voordat we grootschalige investeringen in de infrastructuur voorstellen, zetten we eerst in op beter en slimmer gebruik van vervoerssystemen. Waar onderhoud aan de orde is maken wegbeheerders zo veel mogelijk 'werk met werk' door de infrastructuur gelijktijdig aan te passen conform beleid en recente inzichten.