Context

Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop ze hun middelen inzetten. Wij hebben hiervoor de digitale portal ‘Staat van Overijssel’ ontwikkeld (www.destaatvan.overijssel.nl).