Inleiding

Ontwikkelingen

We richten ons op een goede balans tussen economie en ecologie en daarbinnen tussen natuur en landbouw. Gericht op  de lange termijn ontwikkelen we een strategie voor de verduurzaming van het landelijk gebied. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze strategie is om -mede binnen de context van de klimaatopgaven - een perspectief te bieden voor versterking van de leefbaarheid en de economie i ...