Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling. Een aantal vrijwillige kavelruilprojecten lopen nog door en tevens voeren we de wettelijke verkavelingsprojecten uit. Afhankelijk van de strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied, de evaluatie van het aflopende Agro & Food-programma en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, werken wij aan een actuele aanpak voor verkaveling.

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige kavelruilprojecten uit.
  2. Wij voeren vijf wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2019 twee in de afrondingsfase zijn.
  3. Wij onderzoeken of en zo ja welke instrumenten nodig zijn voor een verbetering van de verkaveling na 2018 en doen u daarvoor zo nodig een voorstel.
  4. Wij zetten een Revolving fund in als smeermiddel voor kavelruil.

Toelichting op voortgang

In 2019 hebben wij diverse vrijwillige kavelruilprojecten uitgevoerd en ondersteund, waarvan enkele een relatie hebben met de Ontwikkelopgave. Voorbeelden zijn projecten bij Haaksbergen, Reutum en Losser. Daarnaast zijn enkele projecten opgestart met ondersteuning van middelen uit het POP3 programma (Kampereiland, Deventer, Markvelde, Gammelke). Voor de uitvoering van deze projecten hebben wij het Revolving Fund beschikbaar gesteld.

In 2019 is het programma voor vrijwillige kavelruil geëvalueerd. Over de uitkomsten hiervan hebben wij u met een brief geïnformeerd (kenmerk 2019/1101514 van 30 oktober 2019). Van de lopende wettelijke verkavelingsprojecten zijn Scheerwolde, Enschede Noord en Zuid in de afrondingsfase. De projecten Blokzijl-Vollenhove en Staphorst zijn nog in uitvoering.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.