Ontwikkelingen

  1. Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 177,0 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 67,9 miljoen levert een ratio op van 2,6. De ratio is gestegen met 0,7 ten opzichte van de jaarrekening 2018. Zie voor een onderbouwing van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit de beide blokken aan de rechterkant.

Beleidskader

In 2017 heeft u het risicomanagementbeleid geactualiseerd (PS/2017/835).