Context

Voor amateurkunstenaars, jong en oud, is het van belang dat er mogelijkheden zijn om actief mee te doen, zichzelf te presenteren en te leren van anderen. Met partners als gemeenten en Prins Bernhard Cultuurfonds werken wij samen aan actieve cultuurparticipatie.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste twaalf projecten mogelijk.
  2. Wij maken met de regeling Cultuurmakelaars mogelijk dat er in ten minste vijf gemeenten een cultuurmakelaar werkzaam is.
  3. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste vijftien gemeenten.
  4. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).
  5. Wij bewaken of de afspraken met zes gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt, worden uitgevoerd.
  6. Samen met de deelnemende gemeenten communiceren wij actief over de Week van de Amateurkunst en de Ik Toon campagne. Daarmee maken wij amateurkunst in Overijssel zichtbaarder.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Met de regeling Cultuurparticipatie hebben wij 24 projecten mogelijk gemaakt, waaronder Poëziebus Zwolle, IJsselfilm en Balkonfestival Enschede.

Actie 2

Met de regeling Cultuurmakelaars zijn in de gemeenten Hof van Twente, Raalte, Dalfsen, Enschede, Haaksbergen en Twenterand cultuurmakelaars actief.

Actie 3

Wij bewaken de afspraken die wij hebben gemaakt met de 15 gemeenten die deelnemen aan de Week van de Amateurkunst.

Actie 4

Wij hebben de realisatie van 82 initiatieven mogelijk gemaakt met onze storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) dat door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt beheerd (zie ook prestatie 6.1.3.).

Actie 5

Wij monitoren de afspraken die wij met de gemeenten Kampen, Steenwijkerland, Dalfsen, Zwartewaterland en Hellendoorn hebben gemaakt over de voortgang van uitvoering van hun cultuurprofiel. Dit doen wij onder andere via de voortgangsrapportages die wij in het voorjaar van de instellingen hebben ontvangen.

Actie 6

Wij hebben actief gecommuniceerd over amateurkunst in Overijssel onder de noemer 'Overijssel Toont Talent'. Dit deden we in 2019  door het maken en verspreiden van promotiefilmpjes, podcasts en het maken van portretten van Overijsselaars die hun talent laten zien op de Toonzaal van Overijssel.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting. Om de doelstellingen met betrekking tot de rijksmonumenten en cultureel erfgoed in 2020 af te ronden hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.3.2 een budget van € 25.000 van de jaarschijf 2019, door te schuiven naar de jaarschijf 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 &  Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)