Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Binnen de provincie is gewerkt aan het Rijksprogramma Beter Benutten  (http://beterbenutten.nl/). Onderdeel daarvan zijn landelijke ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen), fietsstimulering, optimalisatie keten fiets – openbaar vervoer, Werkgeversaanpak (Twente Mobiel, Koplopersaanpak Zwolle-Kampen-Netwerkstad en Slim Reizen Stedendriehoek) en logistiek. In 2017 is Beter Benutten 2 geëindigd en de succesvolle onderdelen zetten we vanaf 2018 voort in het programma Slimme en Duurzame mobiliteit.