Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar verkenningen van de impact van dergelijke ontwikkelingen is om die reden groot. Het Trendbureau vervaardigt toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

Acties

  1. Het vervaardigen van toekomstverkenningen samen met relevante partijen.
  2. Het organiseren van bijeenkomsten over de toekomst van Overijssel, zoals de Wijzen in het Oosten, een jaarcongres en diverse andere grotere en kleinere bijeenkomsten.
  3. Het (op aanvraag) houden van ca. 80 presentaties en workshops over de toekomst.
  4. Het op peil houden van de netwerken met landelijke kennisinstellingen.

Toelichting op voortgang

De vorige directeur van het Trendbureau heeft in december 2018 afscheid genomen. De nieuwe directeur is per 1 mei 2019 begonnen.

De komst van de nieuwe directeur was ook een moment voor het Trendbureau om zich samen met de Programmaraad, en diverse betrokkenen, te heroriënteren op de wijze waarop de opdracht om bovenlokale lange termijn ontwikkelingen voor Overijssel te verkennen in deze tijd het beste invulling kan krijgen.

Het Trendbureau Overijssel heeft in 2019 diverse toekomstverkenningen opgeleverd, bijeenkomsten georganiseerd, presentaties gegeven en contact onderhouden met landelijke kennisinstellingen. Maar het aantal van ca 80 presentaties (actie 3) is niet gehaald.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Trendbureau

Mijlpalen:

Mijlpalen zijn nu nog niet vastgesteld. Die worden bepaald door de Programmaraad.