Context

In een tijd waarin rollen, verantwoordelijkheden en behoeften van inwoners en openbaar bestuur veranderen, willen wij blijven aansluiten bij de Overijsselse samenleving. Wij investeren in eigen vakmanschap en goed partnerschap met onze ‘buren’ en partners op Europees, landelijk en regionaal niveau.