Inleiding

Ontwikkelingen

Enkele langlopende gebiedsontwikkelingen worden afgerond. De programmatische en projectmatige werkzaamheden worden gestopt en de resterende taken worden overgedragen naar de lijn (andere kerntaken). In 2018 is het programma Ruimte voor de Vecht afgerond. Het daar ontstane netwerk voor samenwerking gaat door, maar met een andere betrokkenheid van de provincie Overijssel, waarbij wij werken vanuit k ...