Context

Wij dragen via onze participatiemaatschappijen / fondsen bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering voor ondernemers. Zodat het voor midden- en kleinbedrijf ondernemingen met toekomstperspectief mogelijk is financiering aan te trekken daar waar dit in de markt niet lukt door bijvoorbeeld gebrek aan zekerheden.

OostNL Capital (voorheen Participatiefonds PPM Oost), het participatiebedrijf van OostNL, is een revolverend fonds met vroege fase risicokapitaal van € 50.000 – 2,5 miljoen voor high tech bedrijven uit de topsectoren. Het grootste deel van de aandelen van OostNL is in bezit van de Nederlandse Staat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel.

Het Innovatiefonds Overijssel ondersteunt (door)groei van ondernemingen die actief zijn in de Overijsselse topsectoren. Aandeelhouder via de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel is de provincie Overijssel.

Wadinko is een gesloten fonds dat zich richt op veelbelovende bedrijven in de volwassen fase, waarbij het in deze fase van belang is de concurrentie de baas te blijven. De omvang van de participaties varieert van € 1 – 5 miljoen. De provincie is de grootste aandeelhouder naast 24 gemeenten uit het voormalig werkgebied van de Waterleiding Maatschappij Overijssel.

Acties

 1. Participatiefonds Oost NL Capital: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar). Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participatiefonds OostNL in aantallen fte. Breakdown naar inzet en resultaten per topsector. Mate van revolverendheid in percentage.
 2. Innovatiefonds Overijssel: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar). Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. Uitgelokte investeringen. Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds IFO in aantallen fte. Mate van revolverendheid in percentage.
 3. Wadinko: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar) in relatie tot de werkgelegenheid. Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.

Toelichting op voortgang

Actie 1 Participatiefonds Oost NL (cijfers t/m Q4 2019):

 • Aantal investeringen: Oost NL heeft 115 participaties in beheer. In 2019 zijn 7 nieuwe investeringen gedaan.
 • Geïnvesteerd vermogen: In 2019 heeft het Participatiefonds € 16,7 miljoen geïnvesteerd waarmee € 178,1 miljoen aan investeringen is uitgelokt.
 • Werkgelegenheid: Er zijn 2.276 arbeidsplaatsen bij portefeuillebedrijven van het Participatiefonds.
 • Inzet en resultaten per topsector: De investeringen van het Participatiefonds zijn als volgt verdeeld over sectoren (o.b.v. aantallen): health (30%), energy (15%), maakindustrie (7%), hich tech (28%), food (6%) en fonds-in-fonds investeringen (15%).

Actie 2 Innovatiefonds Overijssel (cijfers t/m Q3 2019):

 • Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar): In totaal heeft het Innovatiefonds 11 participaties, 3 fonds-in-fonds investeringen, 15 voorloop leningen en 16 innovatiekredieten verstrekt. In 2019 zijn er 4 participaties, 1 fonds-in-fonds investeren en 2 innovatiekredieten verstrekt. Er is één innovatiekrediet afgelost. Er zijn 32 investeringen in beheer.
 • Totaal geïnvesteerd vermogen in euro's: In totaal is er door het Innovatiefonds € 20,8 miljoen geïnvesteerd.
 • Uitgelokte investeringen: In totaal is de investeringsomvang € 343 miljoen. Dit bestaat uit investeringen van het Innovatiefonds zelf en uit private co-financiering.
 • Gemoeide werkgelegenheid: In totaal heeft het Innovatiefonds een werkgelegenheid gerealiseerd van 488 fte. Dit bestaat uit behouden en gecreëerde arbeidsplaatsen.
 • Breakdown naar sectoren: De investeringen zijn als volgt verdeeld over de verschillende sectoren (o.b.v. aantallen): energy (13%), high tech systems & materials (63%), life sciences & health (13%), maakindustrie (3%), fonds-in-fonds investeringen (9%).
 • Revolverendheid: het Innovatiefonds heeft een revolverendheid van 79%. De revolverendheid kent de volgende defintie: het deel van het fondsvermogen dat op het rapportagemoment nog resteert van de door de aandeelhouder gestorte bedragen, als het fonds op dat moment zou worden geliquideerd, inclusief de ongerealiseerde meerwaarde die mogelijk aanwezig is in de portefeuille. De start van de revolverendheidsperiode is gesteld op 1 januari 2016.

Actie 3 Wadinko:

 • Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar): In totaal heeft Wadinko 26 participaties. Van 2 participaties is een belang van 75% van Wadinko verkocht en 2 participaties zijn aangekocht.
 • Per saldo neemt de werkgelegenheid toe met 650 medewerkers bij de participaties van Wadinko.
 • Geïnvesteerd vermogen: € 12,6 miljoen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Wadinko N.V, OostNL en Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Innovatiefonds