Context

Verbeteren van de kwaliteit en in evenwicht houden van de kosten en opbrengsten van het openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden, in de rol van regionaal mede-opdrachtgever, met de noordelijke provincies toezicht op uitvoering van werkzaamheden binnen project Zwolle Spoort (viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte).
  2. Wij werken mee aan onderzoek naar verbetering spoorinfrastructuur op decentrale spoorlijnen om de kwaliteit en de exploitatiekosten van de treindiensten te verbeteren, waaronder onderzoek/besluitvorming (partiële) elektrificatie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het project Zwolle Spoort is in uitvoering en op schema. Er wordt gewerkt aan de spoorverdubbeling van 2 naar 4 sporen tussen station Zwolle en de splitsing bij Herfte, het aanbrengen van een vloeistofdichte folie op het opstelterrein bij Windesheim en een dive-under bij Herfte zodat de treinen van en naar Emmen en richting Meppel elkaar in de toekomst ongelijkvloers kunnen kruisen. De werkzaamheden worden in de periode 2019-2021 uitgevoerd.

Actie 2

Met ProRail, Ministerie van I&W en Keolis worden knelpunten op de spoorverbindingen Zwolle-Enschede onderzocht (zie ook prestatie 4.2.6)

Wij zijn gestart met de voorbereiding van een opdracht aan ProRail voor een verkenning  naar elektrificatie van de spoortrajecten Zutphen-Hengelo en Almelo-Mariënberg.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.