Context

Adequaat in kunnen spelen op de veranderende opgave/omgeving vraagt niet alleen flexibiliteit van mens en organisatie, maar ook van voorwaarden en regelingen. Daar waar kaders belemmerd zijn voor de inzetzaarheid, zal moeten worden bezien waar de flexibiliteit kan worden gevonden.

Acties

  1. Wij treffen voorbereidingen voor de eerste ‘genormaliseerde' CAO (in het kader van de WNRA).
  2. Wij maken ons hard de norm voor de Participatiewet te halen.
  3. Wij vereenvoudigen de uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor onze medewerkers.

Toelichting op voortgang

In de maanden juni en juli 2019 heeft er (intensievere) communicatie over de Wnra plaatsgevonden richting het management en in de maanden augustus en september 2019 (tot het eind van het jaar) richting de medewerkers. Anticiperend op de transitie naar het Burgerlijk Wetboek is afgesproken om vanaf uiterlijk  juni 2019 geen aanstelling voor bepaalde tijd op proef meer te geven. Bij voldoende functioneren (langer dan 6 maanden)  zijn aanstellingen op proef eerder omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd. Deze medewerkers kregen per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De mandaten en lokale regelingen zijn aangepast aan de Wnra en het personeelshandboek is gereed. In november en december 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten aan de medewerkers verzonden.

De stand van zaken met betrekking tot de Wnra is als volgt. Het wettelijk quotum in 2019 bedraagt 2,14%. Voor de provincie Overijssel betekent dit ca. 23 fte aan participatiebanen gemiddeld over het jaar 2019. Op peildatum 31 december 2019 had de provincie Overijssel 28 fte gemiddeld aan participatiebanen ingevuld.  We hebben het quotum in het jaar 2019 daarmee behaald. NB: 1 participatiebaan bedraagt 25 uur per week. Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met de Stichting Werken & Studeren Op Maat (SWOM). De SWOM is gespecialiseerd in het begeleiden en plaatsen van hoogopgeleide participatiekandidaten. We hebben met SWOM de afspraak gemaakt dat deze stichting twee hoogopgeleide participatiekandidaten per jaar plaatst bij onze organisatie. Een eerste kandidaat is per 2 september 2019 via SWOM geplaatst.

Het wettelijk quotum in 2020 bedraagt 2,35%. Dit betekent ca. 25 fte participatiebanen gemiddeld over het jaar 2020.

In 2019 hebben we de werkwijze rondom woon- werkverkeer vergoedingen vereenvoudigd. Vanaf 1 januari 2020  wordt het bedrag dat medewerkers die met het openbaar vervoer naar hun werk reizen kunnen fiscaliseren, op een eenvoudigere manier berekend.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.