Context

Startersondersteuning, stimulering ondernemerschap en internationalisering waren eerder primair het domein van het Rijk. Het Rijk heeft zich de afgelopen jaren teruggetrokken, de Kamer van Koophandel biedt louter nog digitale diensten aan. De regiokantoren zijn in omvang gedecimeerd. Tevens heeft RVO.nl zich goeddeels uit de regio’s teruggetrokken. Met deze beweging is een hiaat ontstaan in de regionaal economische structuurversterking, die wij tijdelijk herstellen.