Context

In 2019 zal het Rijk de studie naar ontwerp en raming uitvoeren. Uitvoering wegvak Kampen Zuid-Kampen vindt in 2021 plaats.

Acties

  1. Wij verlenen medewerking aan de planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen (trekker RWS), start januari 2019.

Toelichting op voortgang

De Planstudie verloopt voorspoedig. Maar het Rijk verwacht een vertraging van de aanleg met 1 jaar, ten gevolge van de stikstofproblematiek. Start uitvoering dus niet in 2021 maar 2022.

In 2020 doen wij u een voorstel omtrent het provinciale deel van de cofinanciering.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N50 / N307