Context

Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op diverse locaties, waaronder de trein en busstations, willen we de overstap vergemakkelijken zodat de fiets goed gebruikt kan worden als voor- en natransport voor langere afstanden en aanvullend op een kernnet openbaar vervoer. Het bevorderen van het fietsgebruik draagt bij aan meerdere provinciale beleidsinvalshoeken: bereikbaarheid, gezond leefmilieu, veiligheid, openbaar vervoer, energie en vrijetijdseconomie. Binnen het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit gaan we onder andere door met de Werkgeversaanpak zodat ook de komende jaren samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt ingezet op vergroting van het aandeel fietsgebruik. Dit gebeurt door diverse acties en campagnes ter bewustwording van de kwaliteit van dit alternatief en om gedragsverandering te bereiken. Vaker gebruik van de fiets in plaats van of in combinatie met OV en auto draagt bij aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden.