Context

Het BZK programma “digitaal 2017” is in maart 2018 geëvalueerd afgesloten. Overijssel voldoet aan de eisen die nieuwe wetgeving aan digitaal zakendoen stelt. De komende jaren is de aandacht enerzijds gericht op het herinrichten van dienstverlenende processen volgens het principe van Zaakgericht Werken en daarnaast op het blijvend op peil houden van de middelen waarmee Overijssel digitaal toegang biedt tot producten en diensten. De Interprovinciale Digitale Agenda zal daarbij met name de leidraad zijn.

Acties

  1. Wij introduceren het zaakgericht werken voor de dienstverlenende processen met behulp van passende ICT ondersteuning.

Toelichting op voortgang

We hebben in 2019 succesvol en conform planning een aanbesteding uitgevoerd voor een zaaksysteem om het zaakgericht werken bij Overijssel  te ondersteunen. Het implementatieteam van Overijssel heeft kennisgemaakt met het nieuwe systeem. Conform planning is gestart met het vertalen van onze wensen ten aanzien van de dienstverlenende processen. Dit zal in 2020 verder worden uitgewerkt. De implementatie loopt naar verwachting door tot in 2021.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.