Context

De Overijsselse bestuursstijl vraagt om maatwerk juridische oplossingen. Participerend bestuur vergt flexibele juridische instrumenten om initiatieven in de samenleving te stimuleren en te volgen.

Acties

  1. Wij adviseren ten behoeve van een adequate juridische vormgeving van samenwerkingsrelaties.
  2. Wij blijven het subsidie-instrumentarium doorontwikkelen.

Toelichting op voortgang

De druk op de juridische functie voor het (bijdragen aan het) realiseren van provinciale doelstellingen was het afgelopen jaar groot: van de procedure over het bevaren van het Reevediep tot de aanbesteding van de werkzaamheden aan de vechtdalverbinding, van de stikstofproblematiek  en de ontwikkelopgave tot het investeren in innovatie en duurzame energie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.