Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. Vanaf 2019 wordt er een doorstart gemaakt van Ruimte voor de Vecht als netwerkorganisatie. In 2018 wordt hiervoor door alle partners een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Provincie Overijssel is vanaf 2019 niet langer de hoofdpartner, maar één van de partners, ook in financiële zin. Over de provinciale rol in 2019 en verder, en de financiële consequenties daarvan, komt in het najaar 2018 een Statenvoorstel.

Acties

  1. Acties zijn afhankelijk van besluitvorming in het najaar 2018.

Toelichting op voortgang

Begin 2020 zal Ruimte voor de Vecht als provinciaal programma worden afgerond met een Statenstuk waarin de inzet voor het programma inhoudelijk en financieel wordt verantwoord.

Financiën

De niet geraamde opbrengst van circa € 300.000 heeft voornamelijk betrekking op opbrengst verkopen in verband met een kavelruil.

Bij de afronding van het programma met het Statenstuk, zal het programma ook financieel worden afgesloten.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.