Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst (NN-5136) waarin een maatregelenpakket, uitvoeringsperiode en een beperkte financiële vergoeding is opgenomen. Gemeente Hardenberg is medefinancier voor € 4,83 miljoen. Wij hebben overeenstemming met de provincie Drenthe over het realiseren van de ongelijkvloerse kruising 't Klooster op Drents grondgebied. Wij leveren een bijdrage van € 2,2 miljoen.

Vervanging van het viaduct De Vaart in de N34 is toegevoegd aan de scope van de ombouw van de N34. De vervanging van het viaduct vindt plaats in het tweede halfjaar van 2018 en  wordt meegenomen in de afsluiting van de N34. Het budget voor de vervanging van het viaduct De Vaart wordt aan het project N34 toegevoegd, verantwoording hiervan op prestatie 4.7.2

De verwachte einddatum is in 2018. De verwachte eindoplevering is in maart 2019 en de openstelling is eind 2018 voorzien. De realisatie van de N34 is medio 2017 gestart.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij ronden de uitvoering en de financiële afwikkeling van de verbetering van de N34 af.

Toelichting op voortgang

Wij hebben de uitvoering en de financiële afwikkeling van de verbetering van de N34 grotendeels afgerond. Een beperkt aantal activiteiten wordt nog in 2020 uitgevoerd.

Op 10 juli 2019 is Motie voorstel Innovatieve-Carpoolplaats N34 door Provinciale Staten aangenomen. Naar aanleiding hiervan komen wij met een voorstel bij monitor 2020-I. Naar verwachting past dit voorstel binnen het nog beschikbare budget van de N34.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.